Ανθρώπινο Δυναμικό

Στην Ιατρική Μονάδα ΙΑΤΩΡ δίνουμε έμφαση στο υψηλό επιστημονικό επίπεδο, την επαγγελματική εμπειρία αλλά και το προσωπικό ήθος. Επιλέγουμε τα στελέχη μας με αυστηρά κριτήρια και επενδύουμε σε αυτά.

Tο ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το πιο πολύτιμο κεφάλαιο της Ιατρικής μας Μονάδας. Αποτελείται από διακεκριμένο Ιατρικό, Διοικητικό, Παραϊατρικό και Τεχνικό – Βοηθητικό προσωπικό, άριστα καταρτισμένο και με πολυετή εμπειρία στο χώρο της Υγείας.

Έχουμε επιλέξει στελέχη, με όραμα, εμπειρία, γνώσεις, ακεραιότητα, ομαδικό πνεύμα, ικανά να αντιμετωπίσουν με επιτυχία το κάθε περιστατικό και να ανταποκριθούν αποδίδοντας τα μέγιστα ακολουθώντας τις εξελίξεις της νέας εποχής.

Ενισχύουμε την ομαδικότητα και τη συνεργασία μέσα από την παρουσία ενός ευχάριστου και φιλικού περιβάλλοντος εργασίας, εκπληρώνοντας τον πρωταρχικό μας στόχο, την παροχή Ιατρικών Υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών.

Σεβόμαστε και πιστεύουμε στην αξία του ανθρώπινου δυναμικού. Γνωρίζουμε, ότι το κλειδί της επιτυχίας σε όλους τους τομείς είναι οι άνθρωποι. Υποδεχόμαστε τους ασθενείς με χαμόγελο, αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες τους και τους φροντίζουμε με αγάπη και κατανόηση.