Διεπιστημονική Ομάδα

Στην εποχή της Ιατρικής Ακριβείας, η έννοια του μεμονωμένου Ιατρού έχει αντικατασταθεί από τη Διεπιστημονική Ομάδα. Πρόκειται για μία ομάδα που προϋποθέτει τη συνεργασία και συμμετοχή Ιατρών και άλλων Επαγγελματιών Υγείας, συναφών με την Ιατρική Επιστήμη, ούτως ώστε να κατανοηθούν από κοινού τα ατομικά χαρακτηριστικά και οι ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ατόμου.

Η Διεπιστημονική αυτή Ομάδα συγκροτείται από Ειδικότητες πολλών διαφορετικών Επιστημονικών πεδίων, όπως Ιατρούς, Γενετιστές, Βιοχημικούς, Βιολόγους, Μοριακούς Διατροφολόγους και Φαρμακοποιούς και διέπεται από τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Έχει ως επίκεντρο τη μοναδική γενετική ταυτότητα του κάθε ανθρώπου.
  • Μπορεί να επεξεργαστεί τον όγκο των δεδομένων και της βιβλιογραφίας, καθώς και τον όγκο των νέων δεδομένων των Εξετάσεων Ακριβείας.
  • Παρέχει μία συνολική προσέγγιση του εκάστοτε προβλήματος, γεγονός που αποτελεί επιτακτική και αναγκαία προϋπόθεση, εξαιτίας της πολυπλοκότητας που διέπει τα Χρόνια Νοσήματα.
  • Η συνεργασία των μελών της Διεπιστημονικής Ομάδας και η διαρκής παρακολούθηση από μέρους τους των επιστημονικών εξελίξεων και του τεράστιου όγκου βιβλιογραφίας καθιστά εφικτή την κατεύθυνση των ασθενών σε εξατομικευμένα θεραπευτικά πρωτόκολλα και σε ακριβή παρακολούθηση. Έτσι, εξασφαλίζεται το βέλτιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα προς όφελος των ασθενών και ταυτοχρόνως περιορίζονται στο ελάχιστο οι περιττές ταλαιπωρίες και δαπάνες.

Ο ακριβής, λοιπόν, σχεδιασμός της θεραπευτικής παρέμβασης και αντιμετώπισης του εκάστοτε προβλήματος έχει ως ακρογωνιαίο λίθο την προσέγγιση των προβλημάτων, µέσω της διεπιστημονικής συνεργασίας.