Εξατομικευμένα Θεραπευτικά Πρωτόκολλα

Η Ιατρική Ακριβείας αποτελεί την πιο Σύγχρονη Ιατρική Αντιμετώπιση παγκοσμίως. Βασίζεται στη λεπτομερή ανίχνευση των πραγματικών αιτιών των Παθολογικών Καταστάσεων και των Νοσημάτων, σε κυτταρικό και σε γονιδιακό επίπεδο, μέσω της διενέργειας Μοριακών και Γονιδιακών Εξετάσεων (Εξετάσεις Ακριβείας).

Οι Μοριακές εξετάσεις διερευνούν το μεταβολικό προφίλ του υπό εξέταση οργανισμού, τα επίπεδα συγκεκριμένων βιταμινών, ιχνοστοιχείων και οργανικών οξέων. Από την άλλη, οι Γονιδιακές Εξετάσεις αναλύουν πολυμορφισμούς (SNPs) και γονιδιακές παραλλαγές στα γονίδια που έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι σχετίζονται με την εκάστοτε Νόσο.

Με αυτές τις ακριβείς μεθόδους, μπορεί να προβλεφθεί η πιθανότητα εμφάνισης μίας νόσου, πριν από την κλινική της εκδήλωση, καθώς και να ανιχνευθούν οι μοριακοί και γενετικοί μηχανισμοί που οδήγησαν στην εκδήλωση ενός ήδη υπάρχοντος Νοσήματος.

Με βάση την εκτεταμένη γενετική ανάλυση, λαμβάνονται οι πιο εξατομικευμένες κατευθύνσεις και αποφάσεις για την υγεία των ατόμων. Επιπλέον, οι ήδη πάσχοντες μπορούν να πληροφορηθούν πληρέστερα και εκτενέστερα για τη διάγνωση και τους μηχανισμούς του νοσήματος τους

 

Εκπόνηση Εξατομικευμένων Θεραπευτικών Σχημάτων

Τα διαγνωστικά ευρήματα των Μεταβολικών και Γονιδιακών Αναλύσεων καθοδηγούν τη Διεπιστημονική Ομάδα, η οποία συγκροτείται από Ειδικότητες πολλών διαφορετικών Επιστημονικών πεδίων, όπως της Ιατρικής, της Γενετικής, της Βιολογίας, της Βιοχημείας, της Διατροφολογίας και της Φαρμακευτικής, στην απόκτηση μίας βαθύτερης κατανόησης της κατάστασης της υγείας του ασθενούς.

Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψιν τις ακριβείς αναλύσεις, το πλήρες επιγενετικό ιστορικό, την πιθανή ύπαρξη υποκείμενων νοσημάτων, το φύλο, την ηλικία του ασθενούς, τις διατροφικές συνήθειες και πολλούς άλλους παράγοντες, μπορούν πλέον, με τη βοήθεια αλγορίθμων, να εκπονηθούν, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε οργανισμού ξεχωριστά, Αυστηρά Εξατομικευμένα Θεραπευτικά Πρωτόκολλα.

Αυτά τα εξατομικευμένα θεραπευτικά πρωτόκολλα αφορούν στην ακριβή, στοχευμένη και προσαρμοσμένη χορήγηση ουσιών, ποσοτήτων και συνδυασμών αυτών που χρειάζεται να λάβει ο καθένας ξεχωριστά, με απώτερο σκοπό την επαναρρύθμιση του οργανισμού του ή την πρόληψη έκφρασης των γενετικών του προδιαγραφών.

Τα θεραπευτικά αυτά σχήματα δεν αποσκοπούν στη μείωση των συμπτωμάτων της Νόσου, αλλά στην εξάλειψη των αιτιών της και κατ’ επέκταση στην προαγωγή της υγείας και στη διαγωγή μίας ποιοτικής ζωής.

Αυτή η αυστηρά εξατομικευμένη θεραπευτική αγωγή αποκαθιστά σταδιακά τους μοριακούς και κυτταρικούς μηχανισμούς που ευθύνονται για την έκφραση της νόσου, με ουσιαστικό στόχο τη συνολική αποκατάσταση των επιπέδων υγείας.

Η ποιότητα ζωής των ασθενών που υπόκεινται σε αυτού του είδους τις θεραπευτικές αγωγές βελτιώνεται, ο οργανισμός τους επαναρρυθμίζεται, ενισχύοντας τα σωματικά και κατ’ επέκταση τα ψυχικά τους αποθέματα και μάλιστα μετά το πέρας της θεραπείας, μειώνονται οι όποιες πιθανότητες υποτροπής της νόσου.

Με αυτές τις ακριβείς μεθόδους, παρέχεται μία συνολική προσέγγιση του εκάστοτε προβλήματος, κάτι που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, λόγω της πολυπλοκότητας που διέπει τα Χρόνια Νοσήματα και οι ασθενείς έχουν πλέον πρόσβαση σε ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό πλάνο, προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

Η Διεπιστημονική Ομάδα παρακολουθεί διαρκώς τις επιστημονικές εξελίξεις και τον τεράστιο όγκο της βιβλιογραφίας. Έτσι, μπορεί να κατευθύνει τους ασθενείς σε εξατομικευμένα θεραπευτικά πρωτόκολλα και σε ακριβή παρακολούθηση.

Επομένως, ο ακριβής σχεδιασμός της θεραπευτικής παρέμβασης και αντιμετώπισης του εκάστοτε προβλήματος έχει ως ακρογωνιαίο λίθο την προσέγγιση των προβλημάτων, µέσω της διεπιστημονικής συνεργασίας.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται το βέλτιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα προς όφελος των ασθενών και ταυτοχρόνως περιορίζονται στο ελάχιστο οι περιττές ταλαιπωρίες και δαπάνες.