Ιατρικές Εξετάσεις Ακριβείας

Παρωχημένες Ιατρικές Εξετάσεις VS Εξετάσεις Ακριβείας

Οι έως τώρα Ιατρικές Πρακτικές δεν παρέχουν τη δυνατότητα πρόβλεψης της πιθανότητας εκδήλωσης μίας Νόσου, ούτε μπορούν να ανιχνεύσουν τους ακριβείς μηχανισμούς εμφάνισης ενός Νοσήματος.

Το μόνο που επιτυγχάνουν είναι η διαχείριση μίας ασθένειας, εφόσον η νοσηρότητα έχει ήδη εκδηλωθεί. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα προληπτικά check-up, τα διαγνωστικά test και οι συνήθεις αιματολογικές και βιοχημικές εξετάσεις, που διενεργούνται πλέον μαζικά τα τελευταία 50 έτη, αποτελούν την κλασική αλλά παρωχημένη Ιατρική προσέγγιση στον τομέα της Πρόληψης και της Θεραπείας.

Η Ιατρική Επιστήμη, όμως, έχει εξελιχθεί και εξακολουθεί να εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς. Τις τελευταίες δεκαετίες, αφού προηγήθηκε η αποκωδικοποίηση του DNA, πλέον, μπορούμε να γνωρίζουμε την έκφραση χιλιάδων γονιδίων.

Ο κάθε ασθενής μπορεί να αποκτήσει πλήρη πρόσβαση στα δεδομένα που απαρτίζουν τον ατομικό βιολογικό του προγραμματισμό και στην κλινική πράξη αυτό μπορεί να μετουσιωθεί σε εξατομικευμένες θεραπευτικές αγωγές.

Αυτή η δυνατότητα ανίχνευσης του ανθρώπινου γονιδιώματος έχει οδηγήσει στη μετάβαση της Ιατρικής σε μία νέα εποχή, στην Ιατρική Ακριβείας. Πρόκειται για την πιο Σύγχρονη Ιατρική Προσέγγιση παγκοσμίως, που αποβλέπει στη λεπτομερή ανίχνευση των πραγματικών αιτιών των Παθολογικών Καταστάσεων και των Νοσημάτων, μέσω της διενέργειας Εξετάσεων Υψηλής Ακριβείας.

Ακολούθως, με γνώμονα τα διαγνωστικά ευρήματα, στοχεύει στην εκπόνηση αυστηρά εξατομικευμένων θεραπευτικών πρωτοκόλλων. Έτσι, μεγιστοποιείται το θεραπευτικό όφελος των ασθενών και ταυτοχρόνως περιορίζονται στο ελάχιστο οι περιττές ταλαιπωρίες και δαπάνες.

Στην εποχή πλέον της Ιατρικής Ακριβείας, οι διαθέσιμες τεχνολογίες της κλινικής γενετικής συμπεριλαμβάνουν τόσο την αλληλούχιση καθορισμένων γονιδίων του DNA με κλινικά σημαντική πληροφορία, όσο και το επιγενετικό προφίλ του κάθε οργανισμού. Πέραν των απλών βιοχημικών ελέγχων, που πραγματοποιούνται σε ένα πρώτο επίπεδο διερεύνησης μίας κλινικής κατάστασης, πλέον παρέχεται η δυνατότητα διάγνωσης σε κυτταρικό επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο ανάλυσης γονιδίων.

 

Εξετάσεις Υψηλής Ακριβείας

Με Ακριβείς Εξετάσεις Μοριακού και Γονιδιακού επιπέδου, έχουμε πλέον τη δυνατότητα να εντοπίζουμε τα πραγματικά αίτια των Νοσημάτων σε κυτταρικό και γονιδιακό επίπεδο. Πρόκειται για Εξειδικευμένες εξετάσεις που λειτουργούν ως εφαλτήριο για την ακριβή πλέον πρόγνωση και διάγνωση Χρόνιων Νοσημάτων.

Οι Μοριακές Εξετάσεις συμβάλλουν στην ακριβή και ενδελεχή ανίχνευση του μεταβολικού προφίλ του υπό εξέταση οργανισμού. Από την άλλη, τα Γονιδιακά Τεστ επιτυγχάνουν την ανάλυση πολυμορφισμών (SNPs) και γονιδιακών παραλλαγών στα γονίδια που έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι σχετίζονται με την εκάστοτε Νόσο.

Αυτές οι ακριβείς διαγνωστικές μέθοδοι συντείνουν αφενός στην ανίχνευση της προδιάθεσης των ατόμων να εμφανίσουν ένα συγκεκριμένο Νόσημα και αφετέρου στην αποκρυπτογράφηση των ακριβών μηχανισμών μίας Νόσου, όταν αυτή έχει ήδη εκφραστεί.

 

Η συμβολή των Εξετάσεων Ακριβείας στην εκπόνηση Εξατομικευμένων Θεραπευτικών Αγωγών

Η πρόσβαση που έχουμε σε αυτού του είδους τις πληροφορίες συνεπάγεται και τη δυνατότητα επέμβασης και ελέγχου των αποτελεσμάτων των Μοριακών και Γονιδιακών Αναλύσεων.

Έτσι, βάσει των διαγνωστικών ευρημάτων, εκπονούνται, βάσει αλγορίθμων, Αυστηρά Εξατομικευμένα Θεραπευτικά Πρωτόκολλα. Τα Θεραπευτικά αυτά Πρωτόκολλα αφορούν στην ακριβή και στοχευμένη χορήγηση ουσιών, ποσοτήτων ή/και συνδυασμών αυτών που χρειάζεται να λάβει ο κάθε ασθενής, με σκοπό την επαναρρύθμιση του οργανισμού του ή την πρόληψη έκφρασης των γενετικών του προδιαγραφών.

Πρόκειται για θεραπευτικά σχήματα που στοχεύουν στην εξάλειψη των πραγματικών αιτιών που προκάλεσαν την εκάστοτε νόσο. Η επιτυχία τους έγκειται στον εξατομικευμένο χαρακτήρα τους, καθώς αυτά διαμορφώνονται με γνώμονα μία πληθώρα δεδομένων, όπως είναι οι ακριβείς αναλύσεις, το πλήρες επιγενετικό ιστορικό, η πιθανή ύπαρξη υποκείμενων νοσημάτων, το φύλο, η ηλικία του ασθενούς, οι διατροφικές συνήθειες και πολλοί ακόμη παράγοντες.

Με τη συγκεκριμένη Ιατρική προσέγγιση, στην ουσία αποκαθίσταται η υγεία σε κυτταρικό επίπεδο και επανέρχεται στον ανθρώπινο οργανισμό η ικανότητα επιτέλεσης υψηλής ποιότητας οργανικών καύσεων. Οι ασθενείς που υπόκεινται σε αυτού του είδους τις θεραπευτικές αγωγές βλέπουν σταδιακά την καθημερινότητα τους να βελτιώνεται, παράλληλα και με τη συνολική φυσική κατάσταση της υγείας τους. Η ποιότητα ζωής τους προάγεται, ο οργανισμός τους επαναρρυθμίζεται, ενισχύονται τα ψυχικά και σωματικά τους αποθέματα και ελαχιστοποιούνται οι όποιες πιθανότητες υποτροπής της νόσου.

 

Διεπιστημονική Ομάδα

Στην εποχή της Ιατρικής Ακριβείας, η έννοια του μεμονωμένου Ιατρού έχει αντικατασταθεί από τη Διεπιστημονική Ομάδα, η οποία απαρτίζεται από Ειδικότητες πολλών διαφορετικών Επιστημονικών πεδίων, όπως Ιατρούς, Γενετιστές, Βιοχημικούς, Βιολόγους, Μοριακούς Διατροφολόγους και Φαρμακοποιούς.

Η Διεπιστημονική Ομάδα μπορεί να παρακολουθεί διαρκώς τις επιστημονικές εξελίξεις και έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται τον τεράστιο όγκο της βιβλιογραφίας και τον όγκο των νέων δεδομένων που συνεπάγονται οι Εξετάσεις Ακριβείας.

Μπορεί να κατευθύνει τους ασθενείς σε εξατομικευμένα θεραπευτικά πρωτόκολλα και σε ακριβή παρακολούθηση.  Έτσι, εξασφαλίζεται το βέλτιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα προς όφελος των ασθενών και ταυτοχρόνως περιορίζονται οι περιττές ταλαιπωρίες και δαπάνες.