Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η προσφορά προς την κοινωνία αποτελεί βασική αξία του ΙΑΤΩΡ.

Η σημασία της έννοιας “Εταιρική Ευθύνη”, για την Ιατρική μας Μονάδα, βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων μας. Γι’ αυτό το λόγο δεν επαναπαυόμαστε ποτέ. Οραματιζόμαστε το αύριο και κινούμαστε συνεχώς με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων Ιατρικών Υπηρεσιών και υποδομών Υγείας, εμπλουτίζοντας καθημερινά τη Μονάδα μας, είτε σε υπηρεσίες είτε σε ανθρώπινο δυναμικό.

Στο πλαίσιο της κοινωνικής ευσυνειδησίας και ευαισθησίας, η Ιατρική Μονάδα ΙΑΤΩΡ εφαρμόζει μία ευνοϊκή οικονομική πολιτική για τους ασθενείς που μας εμπιστεύονται και μας επιλέγουν για τις άρτιες Ιατρικές μας Υπηρεσίες.

Ιδιαίτερες εκπτώσεις δίνονται σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως:

  • ανέργους
  • πολύτεκνους με ανήλικα τέκνα
  • μονογονεϊκές οικογένειες
  • μαθητές
  • στρατευμένους

Επίσης, στα πλαίσια της περιβαλλοντικής ευαισθησίας και μέριμνας, η Ιατρική Μονάδα ΙΑΤΩΡ προσφέρει, με κάθε ιατρική επίσκεψη, 50 cents για δενδροφύτευση στη We4all, έναν Μη Κερδοσκοπικό Περιβαλλοντικό Οργανισμό. Με αυτόν τον τρόπο, συμμετέχει ενεργά στην προστασία του πλανήτη και καθιστά έκδηλο το πνεύμα κοινωνικής και περιβαλλοντικής αλληλεγγύης που τη διέπει, παρέχοντας την πολύτιμη βοήθεια της.