Ιατρική Ακριβείας

Ιατρική Ακριβείας

Η Ιατρική Επιστήμη, μετά την αποκωδικοποίηση του ανθρώπινου DNA και τη διενέργεια Γονιδιακών Εξετάσεων, έχει αλλάξει σελίδα. Πλέον, σε κλινικό επίπεδο, μπορούμε να γνωρίζουμε με ακρίβεια το βαθμό προδιάθεσης ή τα αίτια έκφρασης οποιασδήποτε βιοχημικής εκτροπής (νοσηρότητας).

 

Η Ιατρική Ακριβείας αποτελείται από τρία στάδια. 

Το πρώτο αφορά στη διενέργεια Γονιδιακών Εξετάσεων (Εξετάσεις DNA) ή και Ειδικών Μεταβολικών Εξετάσεων

Μέσω της διενέργειας Γονιδιακών Τεστ, αναλύονται πολυμορφισμοί (SNPs) και γονιδιακές παραλλαγές στα γονίδια που έχει αποδειχθεί, έπειτα από επισταμένη έρευνα ετών, ότι σχετίζονται με το εκάστοτε νόσημα. Έτσι, ανιχνεύονται:

  • Η προδιάθεση των ατόμων να εμφανίσουν κάποια νόσο, μετέπειτα στη ζωή τους
  • Οι ακριβείς μηχανισμοί έκφρασης του εκάστοτε νοσήματος, όταν αυτό έχει ήδη εκφραστεί

Η ανάλυση πραγματοποιείται με δείγμα σάλιου και διενεργείται μία φορά στη ζωή του ατόμου. Τα αποτελέσματα ισχύουν εφ’ όρου ζωής.

Το δεύτερο στάδιο σχετίζεται με τη «μετάφραση» (Μεταφραστική Ιατρική), με την ερμηνεία δηλαδή των αποτελεσμάτων

Η γνώση της γενετικής προδιάθεσης του καθενός να εμφανίσει κάποια νόσο καθιστά εφικτή την εκπόνηση ενός κατάλληλου θεραπευτικού πλάνου, που αποβλέπει στην πρόληψη της εμφάνισης της ασθένειας.

Ομοιοτρόπως, η αποκωδικοποίηση των πραγματικών αιτιών της εκάστοτε πάθησης συμβάλλει στην αποτελεσματική, πλήρως στοχευμένη θεραπευτική αντιμετώπιση της, μέσω της εκπόνησης Αυστηρά Εξατομικευμένων Θεραπευτικών Σχημάτων.

Το τρίτο και τελευταίο βήμα αφορά πλέον στην αυστηρά εξατομικευμένη θεραπευτική κατεύθυνση.

Στη Σύγχρονη Ιατρική Πραγματικότητα, στην εποχή της Ιατρικής Ακριβείας, όλες οι προηγούμενες μεθοδολογίες, που βασίζονταν σε γενικευμένα θεραπευτικά σχήματα (το ίδιο για όλους), θεωρούνται παρωχημένες.

Με τη βοήθεια του Γονιδιακού Ελέγχου, ανευρίσκονται οι καταλληλότερες θεραπευτικές ουσίες για κάθε άτομο, δηλαδή οι ουσίες στις οποίες ανταποκρίνεται καλύτερα ο κάθε οργανισμός. Έτσι, ο ασθενής δεν πειραματίζεται, μέχρις ότου να μπορέσει να βρει τη σωστή αγωγή για την περίπτωση του.

 

Οι ασθενείς μπορούν πλέον να λαμβάνουν Ακριβείς Θεραπείες.

Οι θεραπείες αυτές έχουν πολλαπλά οφέλη και πλεονεκτήματα, καθώς:

  • Εκπονούνται κατόπιν στρατηγικού σχεδιασμού.
  • Είναι εξατομικευμένες, στοχευμένες και πολυεπίπεδες.
  • Προσφέρουν καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά στην ίαση. Άρα, το θεραπευτικό όφελος των ασθενών μεγιστοποιείται.
  • Περιορίζουν τον χρόνο αποθεραπείας.
  • Μειώνουν τις περιττές ταλαιπωρίες και δαπάνες σε σχέση με τα θεραπευτικά σχήματα του παρελθόντος.

Αυτές οι Αυστηρά Εξατομικευμένες Θεραπευτικές Αγωγές μπορούν να προταθούν σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες Ιατρικές Ειδικότητες, λαμβάνοντας υπόψιν πληθώρα δεδομένων, όπως τις ακριβείς αναλύσεις, το πλήρες επιγενετικό ιστορικό, την πιθανή ύπαρξη υποκείμενων νοσημάτων, το φύλο, την ηλικία του ασθενούς, τις διατροφικές συνήθειες και πολλούς άλλους παράγοντες.

Η ποιότητα ζωής των ασθενών που υπόκεινται σε αυτού του είδους τις θεραπευτικές αγωγές βελτιώνεται, ο οργανισμός τους επαναρρυθμίζεται, ενισχύονται τα σωματικά και κατ’ επέκταση τα ψυχικά τους αποθέματα και μάλιστα μετά το πέρας της θεραπείας, μειώνονται οι όποιες πιθανότητες υποτροπής της νόσου.

Έτσι, μεγιστοποιείται το θεραπευτικό όφελος των ασθενών και ταυτοχρόνως περιορίζονται στο ελάχιστο οι περιττές ταλαιπωρίες και δαπάνες θεραπείας.