Ιατρική Ακριβείας

Ιατρική Ακριβείας

Η Ιατρική Επιστήμη εξελίσσεται διαρκώς και ταχέως. Τις τελευταίες δεκαετίες, αφού προηγήθηκε η αποκωδικοποίηση του DNA, πλέον, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε την έκφραση χιλιάδων γονιδίων.

Ο κάθε ασθενής έχει τη δυνατότητα απόκτησης πλήρους πρόσβασης στα δεδομένα που απαρτίζουν τον ατομικό βιολογικό του προγραμματισμό. Αυτό, στην κλινική πράξη, μπορεί να μετουσιωθεί στη δυνατότητα διαμόρφωσης Εξατομικευμένων Θεραπευτικών Αγωγών.

Οι βασικοί βιοχημικοί έλεγχοι, σε αντιπαραβολή με τις Εξετάσεις Υψηλής Ακριβείας, θα μπορούσαν να παρομοιαστούν με την επανάσταση που προκλήθηκε στις σύγχρονες κοινωνίες, χάρη στον ηλεκτρισμό, όπου περάσαμε από το σκοτάδι στο φως.

Αυτή η δυνατότητα διερεύνησης και ανίχνευσης του ανθρώπινου γονιδιώματος έχει συντελέσει στη μετάβαση της Ιατρικής σε μία νέα εποχή, στην Ιατρική Ακριβείας.
Η Ιατρική Ακριβείας αποτελεί την πιο Σύγχρονη Ιατρική Προσέγγιση, η οποία αποσκοπεί στο λεπτομερή εντοπισμό των πραγματικών αιτιών των Παθολογικών Καταστάσεων και των Νοσημάτων. Για να πραγματώσει αυτούς τους στόχους, είναι βασισμένη σε τρεις κύριους άξονες.

 

Διενέργεια Εξετάσεων Υψηλής Ακρίβειας

Διενεργούνται Εξετάσεις Μοριακού και Γονιδιακού επιπέδου, οι οποίες διερευνούν, σε κυτταρικό και σε γονιδιακό επίπεδο, τα αίτια εκτροπής της όποιας βιοχημικής ισορροπίας. Πρόκειται για Εξειδικευμένες εξετάσεις που λειτουργούν ως εφαλτήριο για την ακριβή πλέον πρόγνωση και διάγνωση Χρόνιων Νοσημάτων.

Μέσω αυτών, ανιχνεύεται με ακρίβεια το μεταβολικό προφίλ του υπό εξέταση οργανισμού και αναλύονται πολυμορφισμοί (SNPs) και γονιδιακές παραλλαγές στα γονίδια που έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι σχετίζονται με την εκάστοτε Νόσο.

Αυτή η ακριβής διαγνωστική προσέγγιση συντείνει αφενός στην ανίχνευση της προδιάθεσης των ατόμων να εμφανίσουν ένα συγκεκριμένο Νόσημα και αφετέρου στην αποκρυπτογράφηση των μηχανισμών της Νόσου στους ήδη πάσχοντες.

 

Εκπόνηση Εξατομικευμένων Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων

Τα διαγνωστικά ευρήματα των Μεταβολικών και Γονιδιακών Αναλύσεων συμβάλλουν στην απόκτηση μίας βαθύτερης κατανόησης της κατάστασης της υγείας των ασθενών.

Με γνώμονα, λοιπόν, μία πληθώρα δεδομένων, όπως είναι οι ακριβείς αναλύσεις, το πλήρες επιγενετικό ιστορικό, η πιθανή ύπαρξη υποκείμενων νοσημάτων, το φύλο, η ηλικία του ασθενούς, οι διατροφικές συνήθειες και πολλοί ακόμη παράγοντες, μπορούν πλέον, βάσει αλγορίθμων, να εκπονηθούν Αυστηρά Εξατομικευμένα Θεραπευτικά Πρωτόκολλα, προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε οργανισμού ξεχωριστά.

Τα Θεραπευτικά αυτά Πρωτόκολλα αφορούν στην ακριβή και στοχευμένη χορήγηση ουσιών, ποσοτήτων ή/και συνδυασμών αυτών που χρειάζεται να λάβει ο κάθε ασθενής, με σκοπό την επαναρρύθμιση του οργανισμού του ή την πρόληψη έκφρασης των γενετικών του προδιαγραφών.

Πρόκειται για θεραπευτικά σχήματα που δεν αποσκοπούν στον περιορισμό των συμπτωμάτων της εκάστοτε Νόσου, αλλά στην εξάλειψη των αιτιών της και κατ’ επέκταση στην προαγωγή της υγείας.

Η ποιότητα ζωής των πασχόντων που υπόκεινται σε αυτού του είδους τις θεραπευτικές αγωγές βελτιώνεται, ο οργανισμός τους επαναρρυθμίζεται, ενισχύοντας τα σωματικά και κατ’ επέκταση τα ψυχικά τους αποθέματα και μάλιστα, μετά το πέρας της θεραπείας, μειώνονται οι όποιες πιθανότητες υποτροπής της νόσου.

Οι συγκεκριμένες θεραπείες καθορίζονται με αλγόριθμους σε σχέση με τα εργαστηριακά ευρήματα και είναι αυστηρά εξατομικευμένες. Σε κλινική πράξη, χρησιμοποιούνται από το 1997 με χώρα αφετηρίας τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και δεν αντιβαίνουν σε καμία παράλληλη φαρμακευτική ή ομοιοπαθητική αγωγή. Η μέση διάρκεια της θεραπείας των Χρόνιων Νοσημάτων, βάσει της κλινικής κατάστασης του ασθενούς, μπορεί να διαρκέσει από έξι έως και εικοσιτέσσερις μήνες.
Τα αποτελέσματα τέτοιων θεραπειών είναι εξαιρετικά, με βαθμιαία αποκατάσταση της εκάστοτε Νοσηρότητας.

 

Διεπιστημονική Ομάδα

Στην εποχή της Ιατρικής Ακριβείας, η έννοια του μεμονωμένου Ιατρού έχει αντικατασταθεί από τη Διεπιστημονική Ομάδα. Η Διεπιστημονική αυτή Ομάδα συγκροτείται από Ειδικότητες πολλών διαφορετικών Επιστημονικών πεδίων, όπως Ιατρούς, Γενετιστές, Βιοχημικούς, Βιολόγους, Μοριακούς Διατροφολόγους και Φαρμακοποιούς.

Τα βασικά χαρακτηριστικά που τη διέπουν έγκεινται στο γεγονός ότι έχει ως επίκεντρο τη μοναδική γενετική ταυτότητα του κάθε ατόμου και μπορεί να επεξεργάζεται τον τεράστιο όγκο των δεδομένων και της βιβλιογραφίας, καθώς και τον όγκο των νέων δεδομένων που συνεπάγονται οι Εξετάσεις Ακριβείας.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, προσεγγίζει συνολικά το εκάστοτε ζήτημα, κάτι που αποτελεί επιτακτική και αναγκαία προϋπόθεση, λόγω της πολυπλοκότητας που χαρακτηρίζει τις Χρόνιες Παθήσεις. Μπορεί, λοιπόν, να κατευθύνει τους ασθενείς σε εξατομικευμένα θεραπευτικά πρωτόκολλα και σε ακριβή παρακολούθηση.

Έτσι, εξασφαλίζεται το βέλτιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα προς όφελος των πασχόντων και ταυτοχρόνως περιορίζονται στο ελάχιστο οι περιττές ταλαιπωρίες και δαπάνες.