Όραμα & Αποστολή

Προσωποποιημένη Iατρική φροντίδα υψηλού επιπέδου

Το Όραμα της Ιατρικής μονάδας ΙΑΤΩΡ είναι η επίτευξη της βέλτιστης υγείας. Η καλή υγεία αποτελεί μία κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και δεν αφορά απλώς στην απουσία κάποιας ασθένειας ή αναπηρίας.

Η Αποστολή της Ιατρικής μας Μονάδας είναι η επιτυχής θεραπευτική αντιμετώπιση Χρόνιων, Μεταβολικών & Αυτοάνοσων Νοσημάτων, που αποδεκατίζουν το σύγχρονο γενικό πληθυσμό.

Τα Νοσήματα αυτά βρίσκονται στατιστικά σε αυξητική άνοδο τις τελευταίες δεκαετίες. Πρόκειται για Ασθένειες οι οποίες δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς με άλλες Ιατρικές προσεγγίσεις έως σήμερα όπως φαίνεται εκ του αποτελέσματος.

Η Ιατρική μονάδα ΙΑΤΩΡ παρέχει υπηρεσίες Υγείας με αυστηρή προσήλωση στους κανόνες της Ιατρικής δεοντολογίας και ηθικής και πάντοτε με γνώμονα το σεβασμό στην προσωπικότητα και τις ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενή.

Είμαστε η μοναδική Πιστοποιημένη Ιατρική Μονάδα για τον χειρισμό των Χρόνιων, Αυτοάνοσων και Μεταβολικών Νοσημάτων στην εξειδίκευση της Λειτουργικής Ιατρικής στην Ελλάδα, βασιζόμενη αυστηρά σε Αμερικανικά πρότυπα.

Η εξατομίκευση της Ιατρικής φροντίδας για κάθε ασθενή εφαρμόζεται ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια για τον πάσχοντα, χωρίς περιττές ταλαιπωρίες και οικονομικές δαπάνες.

Χτίζουμε καθημερινά ειλικρινείς σχέσεις εμπιστοσύνης με τους ασθενείς μας που με την πάροδο του χρόνου αυξάνονται, καθώς αυτές στηρίζονται στη βασική μας επιδίωξη, την άρτια και ποιοτική Ιατρική μέριμνα και φροντίδα.