Πληροφορίες για Εξετάσεις

Οι ακριβείς εξετάσεις που διενεργούνται στη Μονάδα μας γίνονται με συλλογή αίματος, σιέλου, ούρων και κοπράνων.
Άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό επιβλέπει τις διαδικασίες, εξηγεί και καθοδηγεί τους ασθενείς με σαφείς γραπτές οδηγίες.

ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ

Η αιμοληψία γίνεται καθημερινά από τις 09:00 π.μ. έως τις 21:00 μ.μ. από έμπειρους αιμολήπτες, οι οποίοι φροντίζουν την άρτια αιμοληψία από τον ασθενή, την αποθήκευση του αίματος και τη μεταφορά του δείγματος στο εργαστήριο.
Εξασφαλίζουμε για τη σωστή τήρηση διαδικασίας με πιστοποιήσεις ISO και τηρούμε πρωτόκολλο σε κάθε εργαστηριακή δοκιμασία όπως η φυγοκέντρηση του αίματος η συμπλήρωση παραπεμπτικού και η σωστή χρήση των σωληναρίων αιμοληψίας.

ΛΗΨΗ ΣΙΕΛΟΥ

H δειγματοληψία σιελογόνων κυττάρων είναι εντελώς ανώδυνη και πραγματοποιείται με την απλή τριβή του εσωτερικού της παρειάς από ένα βαμβακοφόρο στυλεό.
Η εξέταση εντοπίζει συγκεκριμένους δείκτες φλεγμονής, οι οποίοι προδίδουν την ύπαρξη ασθενειών όπως ο καρκίνος, ο διαβήτης και η καρδιακή ανεπάρκεια.

ΛΗΨΗ ΟΥΡΩΝ

Είναι μία εργαστηριακή εξέταση που γίνεται σε δείγμα ούρων, το οποίο συλλέγεται για ένα 24ωρο.

  • Θα σας δοθεί ένα δοχείο, στο οποίο θα αποθηκεύετε τα ούρα.
  • Η συλλογή καλό είναι να ξεκινήσει το πρωί. Σημειώστε την ώρα της πρώτης ούρησης.
  • Το δοχείο να φυλάσσεται σε δροσερό μέρος, κατά προτίμηση στο ψυγείο.
  • Προσπαθήστε να ουρήσετε και πάλι την ίδια ώρα, 24 ώρες μετά την ώρα έναρξης, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της συλλογής. Αν δεν μπορέσετε δεν είναι πρόβλημα.
  • Μόλις η συλλογή ολοκληρωθεί, μεταφέρετε το δοχείο με τα ούρα στη Μονάδα μας.

Η συλλογή ούρων 24ώρου θα δώσει την απόλυτη εκτίμηση πλήθους κυτταρικών λειτουργιών και συστημάτων του οργανισμού (ένζυμα, καταλύτες, μεταβολίτες, συνένζυμα κ.ά.), βοηθώντας τον γιατρό σας να εκτιμήσει τη βαρύτητα και, σε κάποιες περιπτώσεις, θα δώσει πληροφορίες για την πρόγνωση της βλάβης.

ΛΗΨΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ

Η συλλογή δείγματος κοπράνων πραγματοποιείται από τον ίδιο τον ασθενή και γίνεται συνήθως με τους εξής τρόπους:

  • Συλλογή κοπράνων μίας κένωσης
  • Συλλογή κοπράνων 24ώρου
  • Συλλογή κοπράνων ύστερα από λήψη αλατούχου καθαρκτικού.

Η απαιτούμενη ποσότητα κοπράνων είναι περίπου 8-10 γραμμάρια.

Το δείγμα συλλέγεται σε αποστειρωμένο πλαστικό δοχείο καλά κλεισμένο για την αποτροπή διαρροής.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Υπάρχουν εξετάσεις οι οποίες διενεργούνται στην Ελλάδα και άλλες που αποστέλλονται σε χώρες του εξωτερικού, σε συμβεβλημένα και εξειδικευμένα διαγνωστικά κέντρα με πιστοποίηση ISO.

Σκοπός της Ιατρικής μονάδας ΙΑΤΩΡ είναι η διασφάλιση της ποιότητας και της εγκυρότητας των αποτελεσμάτων, κάτι που γίνεται επιτυχώς με τη διενέργεια συνεχών ποιοτικών ελέγχων.