Ποιότητα & Ασφάλεια

H Ιατρική Μονάδα Ιάτωρ πιστή στις αρχές της και βασισμένη σε Αμερικανικά πρότυπα λειτουργίας, προσφέρει ποιότητα υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους ασθενείς της.

Στο αυστηρό πλαίσιο αυτών των προτύπων, εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς της Ιατρικής Μονάδας, το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας με στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία της, τον συνεχή έλεγχο των τμημάτων και την άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των ασθενών, αλλά και των συνεργατών της, διασφαλίζοντας έτσι την υψηλή ποιότητα των εφαρμοζόμενων διαδικασιών στις υπηρεσίες που παρέχονται.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, έχουν ληφθεί υπ’ όψιν τα εξής:

  • Οι απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου CYS ΕΝ ISO 9001:2008
  • Οι ανάγκες των ασθενών μας
  • Η ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση και εξέλιξη των εργαζομένων σε θέματα Διαχείρισης της Ποιότητας
  • Οι κανονισμοί και οι πολιτικές που ρυθμίζουν τη λειτουργία των δραστηριοτήτων μας.

Το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας που εφαρμόζεται, ικανοποιεί πλήρως τια απαιτήσεις του Διεθνούς προτύπου «Σύστημα Διαχείρισης ISO 9001:2008», και παρέχονται όλοι οι απαραίτητοι πόροι για τη λειτουργία του.

Η Πιστοποίηση του ΙΑΤΩΡ τονίζει τη δέσμευσή μας απέναντι στους ασθενείς, για τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών μας.

Η Ιατρική Μονάδα ΙΑΤΩΡ βασίζεται σε Αμερικανικά πρότυπα, με εξειδικευμένους πιστοποιημένους Ιατρούς, οι οποίοι κατέχουν αντίστοιχους τίτλους σπουδών από την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και υπηρετούν το λειτούργημα της Ιατρικής σε επίπεδο Πρόληψης, Διάγνωσης και Θεραπείας. Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι διαθέτουν είκοσι χρόνια κλινικής εμπειρίας, στην αντιμετώπιση Χρόνιων, Μεταβολικών και Αυτοάνοσων Νοσημάτων. Όλοι οι συνεργάτες ενημερώνονται συνεχώς πάνω στις πιο πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις (μελέτες, ημερίδες, συνέδρια), με σκοπό να είναι πάντοτε σε θέση να προσφέρουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας.

Γνωρίζουμε ότι η ιδιωτικότητα των ασθενών μας είναι σημαντική. Για το λόγο αυτό τηρούμε αυστηρές πολιτικές, πλήρως εναρμονισμένες με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) 2016/679, καθώς και με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας.

Σκοπός μας είναι να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των ασθενών μας σε όλα τα επίπεδα, ικανοποιώντας τις προσδοκίες τους και διασφαλίζοντας την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών με την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων, άρτια εκπαιδευμένου προσωπικού και τη χρήση σύγχρονων μηχανημάτων.

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι η εφαρμογή των βέλτιστων διεθνών πρακτικών με μοναδικό στόχο την παροχή ενός περιβάλλοντος εμπιστοσύνης και ασφάλειας, τόσο απέναντι στους ασθενείς όσο και προς το προσωπικού της Ιατρικής Μονάδας, συμβάλλοντας έτσι στην ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων και την προαγωγή του ομαδικού πνεύματος, καθώς η ασφάλεια και η περιβαλλοντική υπευθυνότητα αποτελούν εχέγγυα για τη λειτουργία του Οργανισμού.

Απαραίτητη διαδικασία αποτελεί η εφαρμογή συγκεκριμένων στόχων και η πραγματοποίηση αξιολογήσεων ανά τακτά διαστήματα μέσα από τις επιθεωρήσεις των Προϊσταμένων κάθε τμήματος, τις έρευνες ικανοποίησης ασθενών και την ανάλυση των στατιστικών δεδομένων που προκύπτουν από την καταγραφή στοιχείων κατά την εφαρμογή των διαδικασιών αυτών.