Πλήρες Μεταβολικό Προφίλ

Molecular Metabolic Profile
Μεταβολικό Προφίλ - Metabolic Profile

Όταν μιλάμε για μεταβολική δραστηριότητα, αναφερόμαστε σε όλες αυτές τις βιοχημικές δραστηριότητες του σώματος που γίνονται σε κυτταρικό επίπεδο κι είναι απαραίτητες, προκειμένου να διεκπεραιωθούν όλες οι λειτουργίες του οργανισμού.  Οι δομικές αυτές και πολύπλοκες βιοχημικές αντιδράσεις καθορίζουν τελικά την ενέργεια σε κυτταρικό επίπεδο, αλλά και την κατάσταση λειτουργίας στα όργανα και τους ιστούς του οργανισμού.

 

Ο εργαστηριακός έλεγχος της μεταβολικής δραστηριότητας μας βοηθάει να ανιχνεύσουμε με ακρίβεια το μεταβολικό προφίλ του υπό εξέταση οργανισμού, δίνοντας μας έτσι πολύτιμες κλινικές πληροφορίες για πιθανές ορμονικές και μεταβολικές διαταραχές, οι οποίες με τη σειρά τους επηρεάζουν την ομοιόσταση του οργανισμού.

 

Ταυτόχρονα, μας βοηθά να καθορίσουμε αν επιτελούνται σωστά οι λειτουργίες του οργανισμού, εξετάζοντας τα επίπεδα συγκεκριμένων βιταμινών, ιχνοστοιχείων και οργανικών οξέων.Τα στοιχεία αυτά, αν δεν κυμαίνονται σε φυσιολογικά επίπεδα, επηρεάζουν τόσο τη λειτουργία του γενετικού συστήματος όσο και τη λειτουργία των κυττάρων αναπαραγωγής.

 

Εργαστηριακός έλεγχος της μεταβολικής δραστηριότητας

 • Εξετάσεις υψηλής ακριβείας
 • Πρώιμη ανίχνευση και παρακολούθηση μεταβολικών διαταραχών, μέσω της ανάλυσης των οργανικών οξέων
 • Κατανόηση του τρόπου λειτουργίας και της αλληλεπίδρασης των επιμέρους συστημάτων που συμμετέχουν στη μεταβολική δραστηριότητα
 • Μετρήσεις σε κυτταρικό επίπεδο, που διενεργούνται εξειδικευμένα και πιο «βαθιά» σε σύγκριση με τους συνήθεις βιοχημικούς ελέγχους.
 • Μέγιστη διαγνωστική ακρίβεια για την κατάσταση της υγείας του ασθενούς στα πλαίσια της Ιατρικής Ακριβείας.
 • Έγκυρος εντοπισμός ενδεχόμενων ορμονικών και μεταβολικών διαταραχών, οι οποίες ευθύνονται για τη διατάραξη της ομοιόστασης του οργανισμού.
 • Εκτίμηση των σημαντικότερων πυλώνων του Μεταβολισμού, μέσω της αποτύπωσης ενός «στιγμιότυπου» του μεταβολισμού, βάσει των προϊόντων που αποβάλλονται από τον οργανισμό διά μέσου των ούρων.

 

Μεταβολικές Αναλύσεις

Τα οργανικά οξέα αποτελούν μικρά μόρια, τα οποία παράγονται ως υποπροϊόντα της κυτταρικής δραστηριότητας, της πέψης των τροφών και του μεταβολισμού της χλωρίδας του εντέρου. Μέσω του ελέγχου των οργανικών οξέων στα ούρα, αποτυπώνεταιένα «στιγμιότυπο» του μεταβολισμού, βάσει των προϊόντων που αποβάλλονται από τον οργανισμό διά μέσου των ούρων. Στόχος είναι η εκτίμηση των πιο σημαντικών πυλώνων του Μεταβολισμού.Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε πιστοποιημένα Εργαστήρια της Ευρωπαικής Ένωσης.

Η σπουδαιότητα του ελέγχου των Μονοπατιών του Μεταβολισμού

Χάρη στον έλεγχο των οργανικών οξέων στα ούρα, ο ασθενής έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει μία πλήρη εικόνα και ευρεία επισκόπηση της λειτουργίας του σώματος του. Επίσης, η ανάλυση των οργανικών οξέων αποτελεί μία διαγνωστική μέθοδο που διενεργείται, με σκοπό την πρώιμη ανίχνευση και την παρακολούθηση μεταβολικών διαταραχών.

Έτσι, κατανοείται ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν τα επιμέρους συστήματα που συνεισφέρουν στη μεταβολική δραστηριότητα κάθε στιγμή και μπορούν να αναλυθούν εκτενέστερα οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους

Ο προσδιορισμός των επιπέδων των οργανικών οξέων στα ούρα συμβάλλει στην εκτίμηση μείζονος σημασίας λειτουργιών του οργανισμού μας. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι εξής:

 • Ο άξονας παραγωγής ορμονών
 • Η λειτουργία του Νευρικού συστήματος – μέσα από το μεταβολισμό των Νευροδιαβιβαστών
 • Προσδιορίζεται το τοξικό φορτίο του οργανισμού
 • Ανιχνεύονται κρυφές φλεγμονές στο σώμα
 • Προσδιορίζεται η κυτταρική ενέργεια και ο μεταβολισμός των μιτοχονδρίων
 • Ανιχνεύονται τα βιοχημικά μονοπάτια του μεταβολισμού των πρωτεϊνών, των υδατανθράκων και των λιπιδίων
 • Εκτιμάται η επάρκεια και η λειτουργικότητα διαφόρων παραγόντων, όπως οι βιταμίνες, που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον κυτταρικό μεταβολισμό
 • Αξιολογείται η κατάσταση της λειτουργίας του γαστρεντερικού συστήματος και του εντερικού μικροβιώματος

Πρόκειται για εξετάσεις υψηλής ακρίβειας, που μέχρι πριν λίγα χρόνια δεν υπήρχε η δυνατότητα να πραγματοποιηθούν μαζικά, παρά μόνο για ερευνητικούς σκοπούς. Μας δίνεται πια η ικανότητα να κάνουμε μετρήσεις σε κυτταρικό επίπεδο, αρκετά πιο ‘’βαθιά’’ και εξειδικευμένα από τους βιοχημικούς ελέγχους που πραγματοποιούνταν ως τώρα. Ανήκουν στην κατηγορία των εξετάσεων Μεταβολομικής (metabolomics) και προσφέρουν μέγιστη διαγνωστική ακρίβεια για την κατάσταση της υγείας του ασθενούς στα πλαίσια της Ιατρικής Ακριβείας.

 

Για ποιους ενδείκνυται ο Μεταβολικός έλεγχος;

Ο έλεγχος των Οργανικών Οξέων στα ούρα μπορεί να ανιχνεύσει τις βαθύτερες αιτίες μίας σωρείας χρόνιων νοσημάτων και συνιστάται για περιπτώσεις ασθενών που μπορεί να πάσχουν από τις εξής νοσηρές καταστάσεις:

 • Αυτοάνοσες Παθήσεις
 • Κατάθλιψη, Διαταραχές της Διάθεσης, Στρες
 • Διαταραχές περιόδου
 • Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος
 • Υπογονιμότητα
 • Διαταραχές του σωματικού βάρους/ Παχυσαρκία
 • Διαταραχές στη μνήμη
 • Διαταραχές στον ύπνο
 • Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης
 • Μυοσκελετικοί πόνοι
 • Διατροφικές Ελλείψεις

Leave a Reply

Your email address will not be published.