Αρτηριακή Υπέρταση

Αρτηριακή Υπέρταση - hypertension-blood-pressure-measuring

Η πιο Σύγχρονη Θεραπευτική Προσέγγιση για την Αρτηριακή Υπέρταση

Η Ιατρική Ακριβείας αποτελεί την πιο Σύγχρονη Ιατρική Προσέγγιση, ο στόχος της οποίας έγκειται στη λεπτομερή ανίχνευση των πραγματικών αιτιών Παθολογικών Καταστάσεων και Νοσημάτων. Για να τα επιτύχει αυτά, βασίζεται σε τρεις άξονες.

Διενέργεια Εξετάσεων Υψηλής Ακριβείας, που ανιχνεύουν, σε κυτταρικό και σε γονιδιακό επίπεδο, αφενός την προδιάθεση των ατόμων να εμφανίσουν Αρτηριακή Υπέρταση και αφετέρου τους μηχανισμούς έκφρασης της, όταν αυτή έχει ήδη εκφραστεί.

Εκπόνηση Εξατομικευμένων Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων, τα οποία διαμορφώνονται με γνώμονα τα ακριβή διαγνωστικά ευρήματα, αυστηρά στοχευμένα, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε οργανισμού ξεχωριστά.

Διεπιστημονική Ομάδα, η οποία παρέχει ακριβείς κατευθυντήριες οδηγίες προς τους ασθενείς. Η Διεπιστημονική αυτή Ομάδα απαρτίζεται από Ιατρούς, Βιοχημικούς, Βιολόγους, Γενετιστές, Μοριακούς Διατροφολόγους και Φαρμακοποιούς.

Έτσι, μεγιστοποιείται το θεραπευτικό όφελος των ασθενών και ταυτοχρόνως περιορίζονται οι περιττές ταλαιπωρίες και δαπάνες.

Ακριβείς Εξετάσεις

Εξετάσεις Μοριακού και Γονιδιακού επιπέδου διερευνούν, σε κυτταρικό και σε γονιδιακό επίπεδο, τα αίτια εκτροπής της όποιας βιοχημικής ισορροπίας.

Οι Εξειδικευμένες αυτές εξετάσεις λειτουργούν ως εφαλτήριο για την ακριβή πλέον πρόγνωση και διάγνωση Χρόνιων Νοσημάτων. Μέσω αυτών, ανιχνεύεται με ακρίβεια το μεταβολικό προφίλ του υπό εξέταση οργανισμού και αναλύονται πολυμορφισμοί (SNPs) και γονιδιακές παραλλαγές στα γονίδια που έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι σχετίζονται με την Αρτηριακή Υπέρταση.

Αυτή η ακριβής διαγνωστική προσέγγιση συνεπικουρεί στην αποκρυπτογράφηση της προδιάθεσης των ατόμων να παρουσιάσουν Αρτηριακή Υπέρταση και στην αποκωδικοποίηση των πραγματικών αιτιών της στους ήδη πάσχοντες.

Αυστηρά Εξατομικευμένα Θεραπευτικά Πρωτόκολλα

Λαμβάνοντας υπόψιν τις ακριβείς αναλύσεις, το πλήρες επιγενετικό ιστορικό, την ύπαρξη υποκείμενων νοσημάτων, το φύλο, την ηλικία του ασθενούς και πολλούς άλλους παράγοντες, μπορεί πλέον, με τη βοήθεια αλγορίθμων, να εκπονηθεί, για τον κάθε ασθενή ξεχωριστά, ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό σχήμα ως προς τη σύσταση των αγωγών.

Η ποιότητα ζωής των πασχόντων που υπόκεινται σε αυτού του είδους τις θεραπευτικές αγωγές βελτιώνεται, ο οργανισμός τους επαναρρυθμίζεται, ενισχύονται τα ψυχικά και σωματικά τους αποθέματα και ελαχιστοποιούνται οι όποιες πιθανότητες υποτροπής της νόσου.

Διεπιστημονική Ομάδα

Στην εποχή της Ιατρικής Ακριβείας, η έννοια του μεμονωμένου Ιατρού έχει αντικατασταθεί από τη Διεπιστημονική Ομάδα, η οποία συγκροτείται από Ειδικότητες πολλών διαφορετικών Επιστημονικών πεδίων, όπως Ιατρούς, Γενετιστές, Βιοχημικούς, Βιολόγους, Μοριακούς Διατροφολόγους και Φαρμακοποιούς,

Μόνο έτσι μπορεί να γίνεται παρακολούθηση τόσο των επιστημονικών εξελίξεων όσο και του τεράστιου όγκου βιβλιογραφίας και να κατευθύνονται οι ασθενείς σε εξατομικευμένα θεραπευτικά πρωτόκολλα και ακριβή παρακολούθηση.

 • Διάγνωση Πραγματικών Αιτιών με ακριβή διαγνωστικά ευρήματα
 • Εντοπισμός Προδιάθεσης & Μηχανισμών Εμφάνισης Αρτηριακής Υπέρτασης
 • Αυστηρά Εξατομικευμένες Θεραπευτικές αγωγές
 • Άρση των υποκείμενων παθήσεων

Οι θεραπείες καθορίζονται με αλγόριθμους σε σχέση με τα εργαστηριακά ευρήματα, το ενδελεχές επιγενετικό ιστορικό, τις βλάβες και την ύπαρξη επιπλέον χρόνιων ή άλλων νοσημάτων και είναι αυστηρά εξατομικευμένες. Οι ασθενείς δεν αλλάζουν την καθημερινότητα τους. Αντίθετα, σταδιακά τη βλέπουν να βελτιώνεται, παράλληλα και με τη συνολική φυσική κατάσταση της υγείας τους.

Η μέση διάρκεια της θεραπείας της Αρτηριακής Υπέρτασης, ανάλογα με την κλινική κατάσταση του ασθενούς, μπορεί να διαρκέσει από έξι έως και εικοσιτέσσερις μήνες. Τα ποσοστά βελτίωσης των ασθενών είναι υψηλά.

Οι συγκεκριμένες θεραπείες, σε κλινική πράξη, χρησιμοποιούνται από το 1997 με χώρα αφετηρίας τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και δεν έρχονται σε αντίθεση με καμία  παράλληλη φαρμακευτική ή ομοιοπαθητική αγωγή.

Η κατάλληλη θεραπευτική αγωγή είναι αυτή από την οποία τελικά προκύπτει το μεγαλύτερο όφελος, σύμφωνα με τα κλινικά αποτελέσματα και τους ανάλογους δείκτες εξετάσεων.

Τα αποτελέσματα τέτοιων θεραπειών είναι εξαιρετικά, με σταδιακή αποκατάσταση της εκάστοτε Νοσηρότητας.

 

Οι Συνήθεις Θεραπευτικές Προσεγγίσεις για την Αρτηριακή Υπέρταση

Έως σήμερα οι ιατροί παρακολουθούν την πίεση, κάνουν τις απαιτούμενες καρδιολογικές εξετάσεις και συνταγογραφούν ένα από τα πολυάριθμα αντιυπερτασικά χάπια, τα οποία ο ασθενής όμως δε λαμβάνει σε συγκεκριμένη δοσολογία,  αλλά αντίθετα παρακολουθείται συνεχώς, μέχρι η πίεση του να ρυθμιστεί σε φυσιολογικά επίπεδα.

Αυτή είναι η συνήθης προσέγγιση, που βασίζεται σε πρότυπα καθημερινής παρακολούθησης. Οι παρενέργειες όμως που προκαλούνται, λόγω της χρήσης των φαρμακευτικών ουσιών,  είναι κάτι που λίγοι γνωρίζουν και ακόμα λιγότεροι αναφέρουν.

Τι είναι η Αρτηριακή Υπέρταση

Η Υπέρταση ή Αρτηριακή Υπέρταση (αυξημένη αρτηριακή πίεση), είναι ένα από τα σημαντικότερα χρόνια νοσήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι τα τελευταία 50 χρόνια. Εξακολουθεί να αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα πρόκλησης στεφανιαίας νόσου, εμφράγματος του μυοκαρδίου, καρδιακής ανεπάρκειας, αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, ανευρυσμάτων των αρτηριών και νεφρικής ανεπάρκειας.

Με απλά λόγια, η αρτηριακή πίεση απεικονίζει, το πόσο εντατικά χρειάζεται να εργάζεται η καρδιά μας, ώστε να κυκλοφορήσει το αίμα στο σώμα. Κάθε κύτταρο στον ανθρώπινο οργανισμό, χρειάζεται σταθερή ροή αίματος, για να μεταφέρεται το οξυγόνο και τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά.

 

Υπέρταση – κατηγορίες

Η Υπέρταση, ταξινομείται ως πρωτοπαθής ή πρωτογενής και ως δευτεροπαθής. Περίπου το 90–95% των περιπτώσεων, κατηγοριοποιούνται ως “Πρωτοπαθής Υπέρταση”, που σημαίνει υψηλή αρτηριακή πίεση, χωρίς προφανές ιατρικό αίτιο.

 

Χρόνια, Αυτοάνοσα & Μεταβολικά Νοσήματα

Ποια είναι τα πραγματικά αίτια; Ενημερωθείτε για το πως μπορείτε να τα αντιμετωπίσετε.

Πώς δημιουργείται η Υπέρταση

Η καρδιά είναι μία αντλία. Στέλνει καθαρό οξυγονωμένο αίμα με τις αρτηρίες στους ιστούς για να επίτελεσουν τις λειτουργίες τους. Κατόπιν, λαμβάνει με τις φλέβες από την περιφέρεια, το χρησιμοποιημένο από τους ιστούς, ακάθαρτο και γεμάτο διοξείδιο του άνθρακα αίμα. Κάθε φορά που στέλνει το αίμα στις αρτηρίες, δημιουργείται μία πίεση από δύο δυνάμεις. Η μία όταν αποστέλλεται το αίμα και η άλλη όταν οι αρτηρίες αντιστέκονται  στη ροή του αίματος. Αυτό μεταφράζεται σε δυο  νούμερα. Στη συστολική πίεση (όταν η καρδιά συστέλλεται για να αποστείλει αίμα) και στη διαστολική πίεση (όταν η καρδιά ξεκουράζεται ανάμεσα στους παλμούς).

Υπέρταση και κυκλοφορία - hypertension-circulation

Πολλαπλοί παράγοντες οδηγούν τελικά στην Υπέρταση

Το μόνιμο άγχος της καθημερινότητας

Η έλλειψη χρόνου

Το κάπνισμα

Η κακή διατροφή

σε συνδυασμό με τους εντατικούς ρυθμούς που βιώνει ο άνθρωπος στις μεταμοντέρνες κοινωνίες, εντείνεται ο ρυθμός λειτουργίας της αντλίας, δηλαδή της καρδιάς μας.

Αποτέλεσμα να υπερσυσπάται, να υπερλειτουργεί στην προσπάθεια εκτέλεσης του πολύτιμου έργου της. Να συναντά ολοένα και μεγαλύτερα εμπόδια από ανελαστικές αρτηρίες (αθηρωμάτωση – αθηρωματικές πλάκες), από “τεμπέλες” φλέβες (καθιστική ζωή). Να αυξάνει στην προσπάθεια της το μέγεθος της (υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια) και την πίεση που πρέπει να ασκήσει για την διεκπεραίωση του έργου της (Αρτηριακή Υπέρταση). Τελικά, προκαλείται στεφανιαία νόσος, εγκεφαλικά επεισόδια, νεφρική ανεπάρκεια και ένας αέναος “φαύλος κύκλος” ξεκινά.

 

Υπέρταση και στατιστικές

Οι στατιστικές είναι αμείλικτες, αφού  η Υπέρταση αυξάνει επτά φορές τον κίνδυνο για έμφραγμα του μυοκαρδίου, τρεις φορές τον κίνδυνο στεφανιαίας νόσου και έξι φορές τον κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας.

Όταν μάλιστα συνδυάζεται με κάπνισμα, παχυσαρκία και περιττά κιλάυπερλιπιδαιμία, stress και οικογενειακό ιστορικό, αυτοί οι κίνδυνοι τριπλασιάζονται επιπλέον.

Αρτηριακή Υπέρταση - Συμπτώματα

Την ίδια στιγμή, Διεθνώς, τα Χρόνια Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος (οι παθήσεις δηλαδή που σχετίζονται με Αρτηριακή Υπέρταση – αυξημένη αρτηριακή πίεση, αυξημένη Χοληστερόλη και Σακχαρώδη Διαβήτη), κατέχουν με διαφορά την πρώτη θέση στις αιτίες Θανάτου στο Σύγχρονο Κόσμο.

Η Υπέρταση είναι μία από τις πιο ύπουλες χρόνιες ασθένειες, καθώς δεν έχει εμφανή συμπτώματα, παρά μόνο ενοχλήσεις, που προκαλούνται από τις επιπλοκές της. Γνωστή και ως  «Σιωπηλός Δολοφόνος», χαρακτηρισμός καθόλου τυχαίος, καθώς μόνο το 1/3 των ασθενών αντιλαμβάνεται την υπέρταση από τα συμπτώματα.

Υπέρταση και Παθοφυσιολογία της

Ο κάθε άνθρωπος είναι μία μοναδική οντότητα,  με τη δική του φυσιολογία και βιοχημεία. Αυτό είναι ένα γεγονός, το οποίο θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης του καθενός ξεχωριστά.  Αντίθετα , μέχρι σήμερα η συνταγογράφηση συγκεκριμένων φαρμάκων, μοιάζει να είναι μονόδρομος και κατά προσέγγιση, καθώς η Υπέρταση είναι σύμπτωμα μίας συνολικότερης παθολογικής κατάστασης.

Το stress, η παχυσαρκία, ο σακχαρώδης διαβήτης, οι ορμονικές διαταραχές, η υπερλιπιδαιμία, το μεταβολικό σύνδρομο, είναι καταστάσεις παθολογικές, όπου η Υπέρταση αποτελεί ένα από τα συμπτώματά τους.

Γιατί οι Χρόνιες αυτές παθολογικές καταστάσεις, δημιουργούν την έκκριση φλεγμονωδών  κυτοκινών. Οδηγούν δηλαδή στην έκφραση Χρόνιων Φλεγμονών.  Οι οποίες με τη σειρά τους οδηγούν στη δημιουργία και ανάπτυξη αθηροσκληρυντικών πλακών στις αρτηρίες. Ακολούθως, οι αρτηρίες γίνονται πιο άκαμπτες και ανελαστικές. Αναγκάζουν λοιπόν την καρδιά, να ασκήσει μεγαλύτερη δύναμη (πίεση) για να υπερπηδήσει το εμπόδιο, με αποτέλεσμα να δημιουργείται Υπέρταση.

Υπέρταση - Υπερτροφική Μυοκαρδιοπάθεια - hypertension-heart-hypertrophic-cardiomyopathy

 

 

 

Πηγές:


 • Saklayen MG. The global epidemic of the metabolic syndrome. Curr Hypertens Rep. 2018;20(2):12. doi:10.1007/s11906-018-0812-z
 • Kelli HM, Kassas I, Lattouf OM. Cardio metabolic syndrome: a global epidemic. J Diabetes Metab. 2015;6(3):1-14. doi:10.4172/2155-6156.1000513
 • Wilson PW, D’Agostino RB, Parise H, Sullivan L, Meigs JB. Metabolic syndrome as a precursor of cardiovascular disease and type 2 diabetes mellitus. Circulation. 2005;112(20):3066-3072. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.105.539528
 • Santos AE, Araújo LF, Griep RH, et al. Shift work, job strain, and metabolic syndrome: cross-sectional analysis of ELSA-Brasil. Am J Ind Med. 2018;61(11):911-918. doi:10.1002/ajim.22910
 • He Y, Wu W, Wu S, et al. Linking gut microbiota, metabolic syndrome and economic status based on a population-level analysis. Microbiome. 2018;6(1):172. doi:10.1186/s40168-018-0557-6
 • Shuster A, Patlas M, Pinthus JH, Mourtzakis M. The clinical importance of visceral adiposity: a critical review of methods for visceral adipose tissue analysis. Br J Radiol. 2012;85(1009):1-10. doi:10.1259/bjr/38447238
 • Hurt L, Pinto CD, Watson J, Grant M, Gielner J; CDC. Diagnosis and screening for obesity-related conditions among children and teens receiving Medicaid—Maryland, 2005-2010. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2014;63(14):305-308. https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6314a2.htm
 • Hesse MB, Young G, Murray RD. Evaluating health risk using a continuous metabolic syndrome score in obese children. J Pediatr Endocrinol Metab. 2016;29(4):451-458. doi:10.1515/jpem-2015-0271
 • Löffler-Wirth H, Willscher E, Ahnert P, et al. Novel anthropometry based on 3D-bodyscans applied to a large population based cohort. PLoS One. 2016;11(7):e0159887. doi:10.1371/journal.pone.0159887
 • Apple and pear body shapes. Mayo Clinic. Accessed September 27, 2018. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/metabolic-syndrome/multimedia/apple-and-pear-body-shapes/img-20006114
 • Kärkkäinen O, Lankinen MA, Vitale M, et al. Diets rich in whole grains increase betainized compounds associated with glucose metabolism. Am J Clin Nutr. 2018;108(5):971-979. doi:10.1093/ajcn/nqy169
 • Phillips CM, Harrington JM, Perry IJ. Relationship between dietary quality, determined by DASH score, and cardiometabolic health biomarkers: a cross-sectional analysis in adults. Clin Nutr. 2019;38(4):1620-1628. doi:10.1016/j.clnu.2018.08.028
 • Mathew AV, Li L, Byun J, et al. Therapeutic lifestyle changes improve HDL function by inhibiting myeloperoxidase-mediated oxidation in patients with metabolic syndrome. Diabetes Care. 2018;41(11):2431-2437. doi:10.2337/dc18-0049
 • Lackland DT, Voeks JH. Metabolic syndrome and hypertension: regular exercise as part of lifestyle management. Curr Hypertens Rep. 2014;16(11):492. doi:10.1007/s11906-014-0492-2