Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης

Chronic Fatigue Syndrome

 

Η πιο Σύγχρονη Θεραπευτική Προσέγγιση για το Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης

Η Ιατρική Ακριβείας αποτελεί την πιο Σύγχρονη Ιατρική Προσέγγιση, ο στόχος της οποίας έγκειται στη λεπτομερή ανίχνευση των πραγματικών αιτιών Παθολογικών Καταστάσεων και Νοσημάτων. Για να τα επιτύχει αυτά, βασίζεται σε τρεις άξονες.

Διενέργεια Εξετάσεων Υψηλής Ακριβείας, που ανιχνεύουν, σε κυτταρικό και σε γονιδιακό επίπεδο, αφενός την προδιάθεση των ατόμων να εμφανίσουν Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης και αφετέρου τους μηχανισμούς έκφρασης της Νόσου, όταν αυτή έχει ήδη εκφραστεί.

Εκπόνηση Εξατομικευμένων Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων, τα οποία διαμορφώνονται με γνώμονα τα ακριβή διαγνωστικά ευρήματα, αυστηρά στοχευμένα, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε οργανισμού ξεχωριστά.

Διεπιστημονική Ομάδα, η οποία παρέχει ακριβείς κατευθυντήριες οδηγίες προς τους ασθενείς. Η Διεπιστημονική αυτή Ομάδα απαρτίζεται από Ιατρούς, Βιοχημικούς, Βιολόγους, Γενετιστές, Μοριακούς Διατροφολόγους και Φαρμακοποιούς.

Έτσι, μεγιστοποιείται το θεραπευτικό όφελος των ασθενών και ταυτοχρόνως περιορίζονται στο ελάχιστο οι περιττές ταλαιπωρίες και δαπάνες.

 

Ακριβείς Εξετάσεις

Εξετάσεις Μοριακού και Γονιδιακού επιπέδου διερευνούν, σε κυτταρικό και σε γονιδιακό επίπεδο, τα αίτια εκτροπής της όποιας βιοχημικής ισορροπίας.

Οι Εξειδικευμένες αυτές εξετάσεις λειτουργούν ως εφαλτήριο για την ακριβή πλέον πρόγνωση και διάγνωση Χρόνιων Νοσημάτων, συμπεριλαμβανομένου και του Συνδρόμου Χρόνιας Κόπωσης. Μέσω αυτών, ανιχνεύεται με ακρίβεια το μεταβολικό προφίλ του υπό εξέταση οργανισμού και αναλύονται πολυμορφισμοί (SNPs) και γονιδιακές παραλλαγές στα γονίδια που έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι σχετίζονται με το Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης.

Αυτή η ακριβής διαγνωστική προσέγγιση συνεπικουρεί στην αποκρυπτογράφηση της προδιάθεσης των ατόμων να παρουσιάσουν Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης και στην αποκωδικοποίηση των πραγματικών αιτιών της Ασθένειας στους ήδη πάσχοντες.

 

Εξατομικευμένα Θεραπευτικά Πρωτόκολλα

Λαμβάνοντας υπόψιν τις ακριβείς αναλύσεις, το πλήρες επιγενετικό ιστορικό, την ύπαρξη υποκείμενων νοσημάτων, το φύλο, την ηλικία του ασθενούς και πολλούς άλλους παράγοντες, μπορούν πλέον, με τη βοήθεια αλγορίθμων, να εκπονηθούν, για τον κάθε ασθενή ξεχωριστά, Αυστηρά Εξατομικευμένα Θεραπευτικά Πρωτόκολλα.

Η ποιότητα ζωής των πασχόντων που υπόκεινται σε αυτού του είδους τις θεραπευτικές αγωγές βελτιώνεται, ο οργανισμός τους επαναρρυθμίζεται, ενισχύονται τα ψυχικά και σωματικά τους αποθέματα και ελαχιστοποιούνται οι όποιες πιθανότητες υποτροπής της νόσου.

Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν άλλες Παθολογικές καταστάσεις, ο ασθενής επανέρχεται σε φυσιολογικά βιοχημικά επίπεδα. To Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης και η κούραση εξαλείφονται, επιτυγχάνεται η μείωση της κόπωσης, τα επίπεδα ενέργειας αυξάνονται και κατ’ επέκταση μπορεί να αντιμετωπιστεί επαρκώς η καθημερινότητα των πασχόντων και να μειωθεί η κόπωση.

 

Διεπιστημονική Ομάδα

Στην εποχή της Ιατρικής Ακριβείας, η έννοια του μεμονωμένου Ιατρού έχει αντικατασταθεί από τη Διεπιστημονική Ομάδα, η οποία συγκροτείται από Ειδικότητες πολλών διαφορετικών Επιστημονικών πεδίων, όπως Ιατρούς, Γενετιστές, Βιοχημικούς, Βιολόγους, Μοριακούς Διατροφολόγους και Φαρμακοποιούς,

Μόνο έτσι μπορεί να γίνεται παρακολούθηση τόσο των επιστημονικών εξελίξεων όσο και του τεράστιου όγκου βιβλιογραφίας και να κατευθύνονται οι ασθενείς σε εξατομικευμένα θεραπευτικά πρωτόκολλα και ακριβή παρακολούθηση.

 • Διάγνωση Πραγματικών Αιτιών με ακριβή διαγνωστικά ευρήματα
 • Εντοπισμός Προδιάθεσης & Μηχανισμών Εμφάνισης Συνδρόμου Χρόνιας Κόπωσης
 • Αυστηρά Εξατομικευμένες Θεραπευτικές αγωγές
 • Άρση των υποκείμενων παθήσεων

Οι θεραπείες καθορίζονται με αλγόριθμους σε σχέση με τα εργαστηριακά ευρήματα, το ενδελεχές επιγενετικό ιστορικό, τις βλάβες και την ύπαρξη επιπλέον χρόνιων ή άλλων νοσημάτων και είναι αυστηρά εξατομικευμένες. Οι ασθενείς δεν αλλάζουν την καθημερινότητα τους. Αντίθετα, σταδιακά τη βλέπουν να βελτιώνεται, παράλληλα και με τη συνολική φυσική κατάσταση της υγείας τους.

Η μέση διάρκεια της θεραπευτικής αντιμετώπισης του Συνδρόμου Χρόνιας Κόπωσης, ανάλογα με την κλινική κατάσταση του ασθενούς, μπορεί να διαρκέσει από έξι έως και εικοσιτέσσερις μήνες. Τα ποσοστά βελτίωσης των ασθενών είναι υψηλά.

Οι συγκεκριμένες θεραπείες, σε κλινική πράξη, χρησιμοποιούνται από το 1997 με χώρα αφετηρίας τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και δεν έρχονται σε αντίθεση με καμία  παράλληλη φαρμακευτική ή ομοιοπαθητική αγωγή.

Η κατάλληλη θεραπευτική αγωγή είναι αυτή από την οποία τελικά προκύπτει το μεγαλύτερο όφελος, σύμφωνα με τα κλινικά αποτελέσματα και τους ανάλογους δείκτες εξετάσεων.

Τα αποτελέσματα τέτοιων θεραπειών είναι εξαιρετικά, με σταδιακή αποκατάσταση της εκάστοτε Νοσηρότητας.

 

Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης (CFS) – Τι είναι

Το Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης (CFS) είναι μια εξαιρετικά πολύπλοκη διαταραχή που χαρακτηρίζεται από υπερβολική και χρόνια κούραση (βαριά και ανεξήγητη κόπωση – εξουθένωση), η οποία δεν ερμηνεύεται από άλλη παθολογική κατάσταση του ασθενούς. Η κατάσταση αυτή επέρχεται συσσωρευτικά, με αποτέλεσμα για μακρύ χρονικό διάστημα οι ασθενείς να εκλογικεύουν τα συμπτώματά τους.

Οι συνήθεις εξετάσεις του ασθενούς είναι φυσιολογικές. Το αίσθημα της έντονης και χρόνιας κόπωσης, όμως, δεν περνά και δε βελτιώνεται με τον ύπνο και την ξεκούραση. Αντίθετα, επιδεινώνεται σταθερά, με το πέρασμα του χρόνου.

Ο συνδυασμός της Χρόνιας αυτής Κόπωσης, με πληθώρα λοιπών συμπτωμάτων, περιορίζουν

τους πάσχοντες, να αντεπεξέλθουν στις καθημερινές υποχρεώσεις και δραστηριότητές τους.

Η ποιότητα ζωής των ατόμων με Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης (CFS) διαταράσσεται ριζικά.

Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης (CFS) – Ονομασίες και Ορολογίες

Το Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης (CFS), μέχρι να οριστεί έτσι και να αναγνωριστεί Διεθνώς, ως μια εξαιρετικά σοβαρή και επικίνδυνη κατάσταση για την Υγεία των ανθρώπων και ως άλλο ένα Χρόνιο Νόσημα που οδηγεί σε ανεπάρκεια – αναπηρία αυτοεξυπηρέτησης τους πάσχοντες, έχει περάσει πολλά στάδια.  Από το χλευασμό μέχρι τις διενέξεις και προστριβές.

Το NHS (Εθνικό Σύστημα Υγείας) της Μεγάλης Βρετανίας και όλα τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα των Η.Π.Α. πλέον, το αναγνωρίζουν και το ονομάζουν  Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης – Chronic Fatigue Syndrome (CFS), από το 2015.

 

Ονομασίες που επιπλέον έχουν χρησιμοποιηθεί και χρησιμοποιούνται, είναι:

 • Myalgic EEncephalomyelitis (ME) – Μυαλγική Εγκεφαλομυελίτιδα
 • Systemic Exertion Intolerance Disease (SEID) – Συστηματική Νόσος Κόπωσης και Έλλειψης Υπομονής.

Ο όρος αυτός προτάθηκε το 2015, με μια εργασία του Ινστιτούτου Υγείας των Η.Π.Α. (US Institute  of  Medicine), στην οποία τονίζει ότι το Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης (CFS) ορίζεται ως μία κατάσταση που επηρεάζει όλα τα συστήματα του οργανισμού. Γι’ αυτό το λόγο, χρησιμοποίησε τον όρο Συστηματική Νόσος, για να υπερτονίσει ότι πρόκειται για ύψιστης σημασίας κατάσταση των πασχόντων.

 • Adrenal Fatigue Syndrome – Σύνδρομο Κόπωσης των Επινεφριδίων

Η κόπωση των επινεφριδίων πρώτη φορά περιγράφηκε σε Ιατρικά κείμενα το 1800 και η πρώτη θεραπεία που δόθηκε χρονολογείται το 1930. Παρόλα αυτά, για πολλές δεκαετίες ήταν άγνωστη στη συμβατική ιατρική. Ορίστηκε ως «Σύνδρομο», γιατί αποτελεί μια συλλογή από σημεία και συμπτώματα, που προκύπτουν, όταν η λειτουργία των επινεφριδίων δεν είναι στο βέλτιστο επίπεδό της.

Το Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης (CFS), πολλά χρόνια πριν αναγνωρισμένο στη Λειτουργική Ιατρική, είχε κατά τον περασμένο αιώνα και άλλα ονόματα, όπως:

Νόσος Addison, Addison’s hypoadrenia, Υπο-κλινική hypoadrenia, Νευρασθένεια, Νευρασθένεια των επινεφριδίων Απάθεια των επινεφριδίων και κόπωση των επινεφριδίων.

 

Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης

Ποια είναι τα πραγματικά αίτια; Ενημερωθείτε για το πως μπορείτε να τα αντιμετωπίσετε.

Ποιους Προσβάλλει;

Το Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης (CFS), μπορεί να προσβάλλει οποιονδήποτε άνθρωπο. Συνήθως βέβαια, εμφανίζεται  λίγο περισσότερο σε Γυναίκες από ότι σε Άνδρες. Ηλικιακά προσβάλλει άτομα από 20 έως 50 ετών. Δυστυχώς μπορεί επίσης να προσβληθούν και τα παιδιά, συνηθέστερα στις ηλικίες μεταξύ 13 έως 15 ετών.

Το Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης εκδηλώνεται κατά κύριο λόγο, έπειτα  από έντονο ή παρατεταμένο stress του οργανισμού.

 

 

Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης (CFS) – Στατιστικά

Οι στατιστικές για το Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης (CFS) είναι ακόμη ελλιπείς, μιας και πρόσφατα αναγνωρίστηκε Διεθνώς, επίσημα.

Μιλούν, πάντως, για άνω του 30% του πληθυσμού.

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Αμερικανοί και πάνω από 250.000 άτομα στη Μ. Βρετανία είναι διεγνωσμένοι.

Ωστόσο, Η.Π.Α., Ευρώπη, Μ. Βρετανία, Ιαπωνία συμφωνούν ότι οι πάσχοντες είναι πολύ περισσότεροι.

 

Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης (CFS) – Συμπτώματα

Όπως υποδηλώνει το όνομά του, το κύριο, υψίστης σημασίας σύμπτωμα των ασθενών με Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης (CFS) είναι η χρόνια (από εξαμήνου) κόπωση, που δεν αντιμετωπίζεται με τον ύπνο.

Ωστόσο, το Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης (CFS) δεν είναι μια ασθένεια εύκολα αναγνωρίσιμη. Μπορεί το άτομο που πάσχει από το Σύνδρομο να νομίζει ότι ζει φυσιολογικά, αλλά τα επινεφρίδια του να βιώνουν κόπωση. Μπορεί, ακόμη, να μην υπάρχουν εμφανή σημάδια σωματικής ασθένειας, αλλά το άτομο να ζει με μια γενική αίσθηση του unwellness (δεν αισθάνεται καλά), να νιώθει συμπτώματα εξάντλησης και μία γενικά καταθλιπτική διάθεση.

 

Οι άνθρωποι με Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης (CFS), εμφανίζουν επίσης:

Έντονη δυσφορία και δυσανεξία μετά δραστηριότητα, ατονία, εξάντληση, σωματική κούραση, διαταραχές Ύπνου, Αϋπνία ή Υπνηλία, μυαλγίες (μυϊκοί πόνοι), Μυϊκή Αδυναμία, Αρθραλγίες (πόνους στις αρθρώσεις) χωρίς φλεγμονή, ισχιαλγία, αυχεναλγία, Πονοκεφάλους – Κεφαλαλγίες, ίλιγγο, πόνο στους λεμφαδένες, χωρίς να είναι ιδιαίτερα διογκωμένοι, Πονόλαιμο, συχνά ή υποτροπιάζοντα.

Ελαττωμένη Πνευματική Διαύγεια και Λειτουργικότητα, Δυσκολίες Σκέψης, Πνευματική και Ψυχολογική Κούραση, Αδυναμία Συγκέντρωσης, Αίσθημα γενικής κακουχίας, όπως αισθάνονται όσοι έχουν δέκατα ή πυρετό λόγω μίας γρίπης ή ενός κοινού κρυολογήματος, Ζαλάδα ή/και Ναυτία, Αίσθημα «θολούρας» και διπλωπία.

Δυσκολίες προσανατολισμού, Προβλήματα Ισορροπίας, καθώς αισθάνεται ότι αδυνατεί να σταθεί στα πόδια του από την κούραση, Ταχυκαρδίες, Αλλεργίες ή Ευαισθησία σε Τροφές, Μυρωδιές – Οσμές, Φάρμακα, Χημικά, Ευαισθησία στο Θόρυβο.

Ο ασθενής παρουσιάζει, επίσης, Ανάγκη για καφέ ή αναψυκτικά τύπου Cola, Ανάγκη για αλμυρά ή γλυκά σνακ, Συμπτώματα Συνδρόμου Ευερέθιστου Εντέρου, με αίσθημα μετεωρισμού, «φουσκώματα», στομαχόπονους, διάρροια ή δυσκοιλιότητα ή εναλλαγές τους, «καούρες» και όξινες ερυγές.

Ακόμη εμφανίζει Κρυάδες και ρίγη, Αισθητηριακές Διαταραχές, όπως υπερευαισθησία στο Φως, θόλωση όρασης, πόνο στα μάτια, Αίσθημα καρδιακών παλμών – «φτερουγίσματα» – έκτακτες καρδιακές συστολές, χωρίς να υπάρχει καρδιολογικό νόσημα και Δυσκολίες στην Αναπνοή.

Μπορεί να εκδηλώσει επίσης Καταθλιπτικά συναισθήματα έως Κατάθλιψη, Κυκλικό Συναίσθημα με εναλλαγές Διάθεσης, χαμηλή Αυτοεκτίμηση, Ανησυχία και Νευρικότητα έως και Κρίσεις Πανικού. Σημειώνεται ότι παρατηρείται επιδείνωση όλων των συμπτωμάτων μετά από φυσική ή πνευματική άσκηση.

 

Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης (CFS) – Αίτια

Όπως συμβαίνει σε κάθε Σύνδρομο, έτσι και στο Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης (CFS), τα αίτια είναι πολλαπλά, σύνθετα, αλληλένδετα και πολύπλοκα.

Πολλές θεωρίες έχουν διατυπωθεί, όπως :

Ιογενής ή Βακτηριδιακή Λοίμωξη – Φλεγμονή

Προβλήματα του Ανοσοποιητικού Συστήματος

Ορμονική Ανισορροπία

Ψυχολογικά προβλήματα, άγχος και συναισθηματικά τραύματα

Γονιδιακοί Παράγοντες

 Παθοφυσιολογία

Όλα τα αίτια που προαναφέραμε, όλοι οι πιθανοί «διακόπτες» που πυροδοτούν την εμφάνιση του Συνδρόμου αποτελούν για τον οργανισμό στρεσογόνους παράγοντες.

Αναγνωρίζονται από το σώμα μας, δηλαδή, ως αυτό που λέμε stress. Κάθε τέτοιος παράγοντας, επιδρά στα Επινεφρίδια. Τα Επινεφρίδια άλλωστε χαρακτηρίζονται ως «οι αδένες του stress».

Και ως μικροί Ναπολέοντες, αυτοί οι αδένες λειτουργούν. Όπως ο μικρόσωμος Ναπολέων, με τις τεράστιες δυνάμεις που κινητοποιούσε, έκανε αισθητή την παρουσία του σε κάθε μέρος του κόσμου. Ακολούθως και τα Επινεφρίδια κινητοποιούν πολύ μεγάλες δυνάμεις, για να ασκήσουν επιρροή σε ολόκληρο το σώμα.

Το Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης (CFS) εκδηλώνεται, λοιπόν, μετά  από έντονο ή παρατεταμένο stress.

Κάτι τέτοιο συμβαίνει κατά τη διάρκεια ή μετά από Οξείες ή Χρόνιες Λοιμώξεις, κυρίως του αναπνευστικού συστήματος, όπως  γρίπη, βρογχίτιδα ή πνευμονία, Λοιμώδη Μονοπυρήνωση (Epstein-Barr Virus – EBV).

Τα επινεφρίδια, προκειμένου να αντιρροπήσουν κάθε κατάσταση stress στην οποία βρίσκεται ο οργανισμός μας, υπερλειτουργούν αρχικά. Αυτό μας κρατά ακμαίους, στην αρχή της στρεσογόνου κατάστασης. Αδρεναλίνη, κορτιζόλη, κατεχολαμίνες εκλύονται σαν χείμαρρος στο αίμα μας, για να υποστηρίξουν τις λειτουργίες όλων των οργάνων και συστημάτων μας.

Σύντομα, όμως, επέρχεται η Κόπωση των Επινεφριδίων μας, το Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης (CFS).

 

Τι συμβαίνει στο Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης (CFS)

Η Κόπωση αυτή των επινεφριδίων, μπορεί να καταστρέψει ολοσχερώς τη ζωή των πασχόντων.

Στις πιο σοβαρές περιπτώσεις, η δραστηριότητα των επινεφριδίων είναι τόσο μειωμένη, που μπορεί να έχουν δυσκολία στο να σηκωθούν από το κρεβάτι, για περισσότερο από μερικές ώρες την ημέρα.

Με κάθε «αύξηση» της Μείωσης  της  Λειτουργίας των Επινεφριδίων, κάθε όργανο και σύστημα στο σώμα, μπορεί να επηρεαστεί πιο βαθιά.

 

Οι αλλαγές που μπορεί να συμβούν στους πάσχοντες , αφορούν σε:

Υδατάνθρακες, Πρωτεΐνες, Μεταβολισμό του Λίπους, Ισοζύγιο του Σακχάρου στο αίμα, Στην παραγωγή ενέργειας, Στο  ισοζύγιο υγρών και ηλεκτρολυτών, Στην καρδιαγγειακή λειτουργία, Στον ύπνο, Στη διάθεση, Στη libido (σεξουαλική επιθυμία), Στην Έμμηνο Ρύση (περίοδο) και Στα Εμμηνοπαυσιακά συμπτώματα.

Πολλές άλλες αλλαγές μπορούν να πραγματοποιηθούν στο Βιοχημικό και Κυτταρικό επίπεδο, για την αντιμετώπιση και την αντιστάθμιση της Μείωσης των Επινεφριδιακών Ορμονών, που εμφανίζεται κατά την Κόπωση των Επινεφριδίων .

Το σώμα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια, για να αναπληρώσει τα  υπολειτουργούντα Επινεφρίδια, αλλά κατά τη διαδικασία, δημιουργεί άλλα προβλήματα.

 

Τι προκαλεί Κόπωση των Επινεφριδίων ;

Σε Κόπωση καταλήγουν τα επινεφρίδια, όταν δε μπορούν να ανταποκριθούν επαρκώς σε απαιτήσεις stress.

Τα επινεφρίδια κινητοποιούν τις απαντήσεις του οργανισμού, σε κάθε είδος stress ( φυσικό, συναισθηματικό ή ψυχολογικό) μέσω ορμονών.

Οι ορμόνες που παράγουν τα επινεφρίδια, ρυθμίζουν, την Παραγωγή και Αποθήκευση Ενέργειας, τη Λειτουργία του Ανοσοποιητικού, τον Καρδιακό Ρυθμό, το Μυϊκό Τόνο, καθώς και άλλες διαδικασίες που μας επιτρέπουν να αντιμετωπίζουμε το stress (άγχος).

Είτε υπάρχει μια συναισθηματική κρίση, όπως ο θάνατος ενός αγαπημένου προσώπου, είτε μια φυσική κρίση ή σημαντική χειρουργική επέμβαση, είτε οποιοδήποτε είδος σοβαρής επαναλαμβανόμενης ή συνεχούς πίεσης στη ζωή , τα επινεφρίδια  πρέπει να ανταποκρίνονται στα διάφορα αυτά είδη stress, και να φροντίζουν για τη διατήρηση της Ομοιόστασης του οργανισμού.

Εάν δε, τα ερεθίσματα είναι Αθροιστικά και η απάντηση των επινεφριδίων Ανεπαρκής, είναι πολύ πιθανό, να παρουσιάσουν κάποιο βαθμό Κόπωσης.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των επινεφριδίων, για να διατηρηθεί  η βέλτιστη Ομοιόσταση, επειδή η παραγωγή των ρυθμιστικών ορμονών έχει μειωθεί, αυτά ανταποκρίνονται όπως είπαμε, αρχικά  με Υπερδιέγερση.

 

Ποιοι κινδυνεύουν από Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης (CFS);

Ο καθένας μας είναι δυνατόν να έχει μια εμπειρία κόπωσης των επινεφριδίων και  Συνδρόμου Χρόνιας Κόπωσης, σε κάποια στιγμή της ζωής του.

Μια ασθένεια, μια  οικονομική κρίση στη ζωή ή μια συνεχής δύσκολη κατάσταση μπορούν να αδειάσουν τους πόρους των επινεφριδίων, ακόμη και στα πιο υγιή άτομα.

Ωστόσο, υπάρχουν παράγοντες που ενδέχεται να μας κάνουν πιο επιρρεπείς στο Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης (CFS).

Αυτοί περιλαμβάνουν:  συγκεκριμένο τρόπο ζωής (κακή διατροφή, κατάχρηση ουσιών, πολύ λίγο ύπνο και ξεκούραση ή πάρα πολλές πιέσεις), μια Χρόνια Ασθένεια, Επαναλαμβανόμενες ή Χρόνιες Λοιμώξεις, όπως βρογχίτιδα ή πνευμονία, ή κόπωση των επινεφριδίων, κατά τη διάρκεια της Κύησης.

 

Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης (CFS) – Συσχετίσεις

Τις απαιτήσεις για τις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα σε κάθε Χρόνιο και Αυτοάνοσο Νόσημα, από την Αρθρίτιδα έως τον Καρκίνο, τις πραγματοποιούν τα Επινεφρίδιά μας.

Ως εκ τούτου, είναι πιθανό ότι, εάν πάσχουμε από Χρόνιο ή Αυτοάνοσο Νόσημα και αισθανόμαστε κούραση το πρωί, το οποίο είναι ένα από τα συμπτώματα, τα επινεφρίδια μας μπορεί να είναι κουρασμένα, σε κάποιο βαθμό.

Επίσης, κάθε φορά που ένα ιατρικό Θεραπευτικό Σχήμα περιλαμβάνει τη χρήση Κορτικοστεροειδών, είναι πιθανό να συμβαίνει μειωμένη λειτουργία των επινεφριδίων.

Όλα τα χημικά κορτικοστεροειδή έχουν σχεδιαστεί, για να μιμηθούν τη δράση των ορμονών των επινεφριδίων, όπως της κορτιζόλης. Έτσι, η ανάγκη γι’ αυτές προκύπτει κυρίως, όταν τα επινεφρίδια δεν παρέχουν τα απαιτούμενα ποσά κορτιζόλης.

 

Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης (CFS) – Επιπτώσεις

Το Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης (C.F.S.) το βιώνουν εκατομμύρια άνθρωποι παγκόσμια. Ιδιαίτερα πλέον στις μέρες μας, λόγω των αυξημένων παραγόντων stress, που καθημερινά εκθέτουμε τον οργανισμό μας.

Η “Αόρατη Νόσος”, όπως παρομοιάζουν το Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης (C.F.S.), λειτουργεί (όσο είναι αδιάγνωστη) και ως προθάλαμος για Χρόνια Νοσήματα, όπως, ο Σακχαρώδης Διαβήτης, η Παχυσαρκία και τα Περιττά κιλά, η Αρτηριακή Υπέρταση, οι Καρδιοπάθειες και η Κατάθλιψη.

 

References:


 • Blackwell D, Clarke TC. QuickStats: percentage of adults who often felt very tired or exhausted in the past 3 months, by sex and age group – National Health Interview Survey, United States, 2010-2011. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2013;62(14);275.
 • Moore P. Two-fifths of Americans are tired most of the week. YouGov. Published June 2, 2015. Accessed May 30, 2019.
 • 43 percent of Americans admit they’re too tired to function at work. Occupational Health & Safety. Published July 27, 2017. Accessed May 31, 2019.
 • Rosenthal TC, Majeroni BA, Pretorius R, Malik K. Fatigue: an overview. Am Fam Physician. 2008;78(10):1173-1179.
 • Gormon GS, Elson JL, Newman J, et al. Perceived fatigue is highly prevalent and debilitating in patients with mitochondrial disease. Neuromuscul Disord. 2015;25(7):563-566. doi:1016/j.nmd.2015.03.001
 • Gellerich FN, Gizatullina Z, Gainutdinov T, et al. The control of brain mitochondrial energization by cytosolic calcium: the mitochondrial gas pedal. IUBMB Life. 2013;65(3):180-190. doi:1002/iub.1131
 • Filler K, Lyon D, Bennett J, et al. Association of mitochondrial dysfunction and fatigue: a review of the literature. BBA Clin. 2014;1:12-23. doi:1016/j.bbacli.2014.04.001
 • Gimenes AC, Bravo DM, Nápolis LM, et al. Effect of L-carnitine on exercise performance in patients with mitochondrial myopathy. Braz J Med Biol Res. 2015;48(4):354-362. doi:1590/1414-431X20143467
 • Morris G, Berk M, Walder K, Maes M. Central pathways causing fatigue in neuro-inflammatory and autoimmune illnesses. BMC Med. 2015;13:28. doi:1186/s12916-014-0259-2
 • Morris G, Berk M. The many roads to mitochondrial dysfunction in neuroimmune and neuropsychiatric disorders. BMC Med. 2015;13:68. doi:1186/s12916-015-0310-y
 • Mizuno K, Tanaka M, Nozaki S, et al. Antifatigue effects of coenzyme Q10 during physical fatigue. Nutrition. 2008;24(4):293-299. doi:1016/j.nut.2007.12.007
 • Faraut B, Boudjeltia KZ, Vanhamme L, Kerkhofs M. Immune, inflammatory and cardiovascular consequences of sleep restriction and recovery. Sleep Med Rev. 2012;16(2):137-149. doi:1016/j.smrv.2011.05.001
 • Lasselin J, Layé S, Dexpert S, et al. Fatigue symptoms relate to systemic inflammation in patients with type 2 diabetes. Brain Behav Immun. 2012;26(8):1211-1219. doi:1016/j.bbi.2012.03.003