Διάγνωση Πραγματικών Αιτιών με Ακριβή Διαγνωστικά Ευρήματα

Εξετάσεις Μοριακού και Γονιδιακού επιπέδου εντοπίζουν, σε κυτταρικό και σε γονιδιακό επίπεδο, τα πραγματικά αίτια και τους ακριβείς μηχανισμούς εμφάνισης των Νοσημάτων

Εντοπισμός Προδιάθεσης & Μηχανισμών Εμφάνισης Νόσου

Με ακριβείς διαγνωστικές μεθόδους, μπορεί να εντοπιστεί η προδιάθεση των ατόμων να εμφανίσουν ένα συγκεκριμένο Νόσημα και αποκρυπτογραφούνται οι ακριβείς μηχανισμοί μίας Νόσου, όταν αυτή έχει ήδη εκφραστεί.Ο Ιάτωρ κάνει πράξη ερευνητικό έργο 20 ετών που έχει βραβευθεί με τέσσερα Νόμπελ Ιατρικών Επιστημών

Μοναδικός Πιστοποιημένος Οργανισμός στην Ελλάδα

Αποκλειστικός Πιστοποιημένος Οργανισμός στην Ελλάδα Λειτουργικής Ιατρικής από Αμερικάνικα Ιδρύματα και Αμερικάνικα Πανεπιστήμια.Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο ικανοποιεί, πλήρως, τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001.

Άρση των Υποκείμενων Παθήσεων

Βάσει των διαγνωστικών ευρημάτων των Εξετάσεων Ακριβείας, εκπονούνται Αυστηρά Εξατομικευμένα Θεραπευτικά Πρωτόκολλα. Με τη βοήθεια αυτών, αποκαθίσταται η υγεία σε κυτταρικό επίπεδο, επανέρχεται στον ανθρώπινο οργανισμό η ικανότητα επιτέλεσης υψηλής ποιότητας οργανικών καύσεων και μπορούν να αρθούν οι Υποκείμενες Παθήσεις.

Οι έως τώρα Ιατρικές Πρακτικές

Παρωχημένες Διαγνωστικές Μέθοδοι

Πρόγνωση μίας Νόσου, αφού αυτή έχει ήδη εκφραστεί

Διαχείριση της Νόσου, αφού έχει εκδηλωθεί.

Αντιμετώπιση σε επίπεδο Συμπτωμάτων

Ίδια Θεραπευτικά Σχήματα για όλους

Αγωγές που στοχεύουν στη διαχείριση της Νόσου

Οι Σύγχρονες Ιατρικές πρακτικές

Εξετάσεις Ακριβείας σε κυτταρικό και σε γονιδιακό επίπεδο

Πρόβλεψη της πιθανότητας εμφάνισης μίας νόσου

Ανίχνευση των ακριβών μηχανισμών και αιτιών του νοσήματος

Θεραπείες που στοχεύουν στα πραγματικά Αίτια

Αυστηρά Εξατομικευμένα Πρωτόκολλα

Αγωγές που στοχεύουν στην αντιστροφή της Νόσου

Οι έως τώρα Ιατρικές Πρακτικές Οι Σύγχρονες Ιατρικές πρακτικές
Παρωχημένες Διαγνωστικές Μέθοδοι Εξετάσεις Ακριβείας σε κυτταρικό και σε γονιδιακό επίπεδο
Πρόγνωση μίας Νόσου, αφού αυτή έχει ήδη εκφραστεί Πρόβλεψη της πιθανότητας εμφάνισης μίας νόσου
Διαχείριση της Νόσου, αφού έχει εκδηλωθεί. Ανίχνευση των ακριβών μηχανισμών και αιτιών του νοσήματος
Αντιμετώπιση σε επίπεδο Συμπτωμάτων Θεραπείες που στοχεύουν στα πραγματικά Αίτια
Ίδια Θεραπευτικά Σχήματα για όλους Αυστηρά Εξατομικευμένα Πρωτόκολλα
Αγωγές που στοχεύουν στη διαχείριση της Νόσου Αγωγές που στοχεύουν στην αντιστροφή της Νόσου

Ιατρικές Υπηρεσίες Αιχμής

Ιατρικές Υπηρεσίες Αιχμής

Iso

Διεθνή Πρότυπα Λειτουργίας

Το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας, που εφαρμόζεται, ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις του Διεθνούς προτύπου «Σύστημα Διαχείρισης ISO 9001:2015» και παρέχονται όλοι οι απαραίτητοι πόροι για τη λειτουργία του.

Εξ'αποστάσεως συνεδρία

Συνεδρίες Εξ’ Αποστάσεως

Αξιοποιούμε όλα τα ηλεκτρονικά μέσα διάδρασης και διαθέτουμε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα Τηλεϊατρικής. Μπορούμε
να προσφέρουμε τις ιατρικές μας υπηρεσίες εξ αποστάσεως, σε περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται κλινική εξέταση.

Σύγχρονα Ιατρικά Μηχανήματα

Σύγχρονα Ιατρικά Μηχανήματα

Σύγχρονος εξοπλισμός και Ιατρικά μηχανήματα προηγμένης τεχνολογίας, με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ασθενών, την ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών και το βέλτιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Προηγμένες Τεχνολογίες

Προηγμένη Τεχνογνωσία

Ενημερωνόμαστε διαρκώς για τη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία και τις σύγχρονες ιατρικές πρακτικές. Πληροφορούμαστε συνεχώς και εμπλουτίζουμε τις γνώσεις μας από επαρκείς βιβλιογραφικές αναφορές και μελέτες./span>

Άρθρα

« από 41 »

Εγγραφείτε στο Newsletter μας